Địa Chỉ: số 10/32 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại: ZaLo 0974982343

Mail: ulisuky@gmail.com